Hoppa till innehåll

Vad kostar flyttfirma? Prisfaktorer att tänka på

Det är mycket som skall falla på plats vid en flytt , och därför kan det kännas som ett stort åtagande. När det kommer till själva transporten av bohag så är det många som föredrar att låta någon annan ta sig an uppdraget. När man väljer en lämplig flyttfirma är det i många fall priset som är en avgörande faktor. Här går vi igenom vad en flyttfirma kan kosta, och vilka moment som kan påverka priset.

Av Petter Alexandersson

Flyttfirma pris – dessa saker påverkar kostnaden

Tid och arbetskraft

Priset på en flyttfirma beror på flera faktorer, bland annat tid och antal personer som arbetar med flytten. Vissa flyttfirmor kan även ha högre priser under helger, kvällar och månadsskiften jämfört med vardagar. Här hittar du våra priser på våra flyttar.

Flyttfirma fast pris

Flyttfirmor kan ha olika timpriser eller erbjuda fasta priser. Fast pris är något som i de flesta fall presenteras i samband med en offert.

I vissa fall kan det räcka med att lämna information om hur lång transportsträcka och hur stor flytt det handlar om för att få ett förslag på ett pris för hela uppdraget. Även flyttens förutsättningar – exempelvis vilken våning du skall flytta från och till, eller om det finns trappor att ta in i beräkningen – kan spela roll. I andra fall kan en inventarielista över bohag efterfrågas.

flyttfirma pris

Variabler och tillägg

Andra faktorer som påverkar priset är:

  • Bostadens storlek: större bostäder med fler ägodelar ökar kostnaden.
  • RUT-avdrag: Om du kan utnyttja RUT-avdraget minskar den totala kostnaden.
  • Offert: Det är viktigt att begära offert från flera flyttfirmor och få en uppfattning om vilka tjänster som ingår. Det är i regel det bästa sättet att få en idé om vilken professionell flytthjälp och pris som tillhandahålls inom din flyttsträcka.
  • Extratjänster: Vissa flyttfirmor erbjuder extratjänster som kan innebära tilläggskostnader, till exempel att söka tillstånd och yrkestrafiktillstånd.

RUT-Avdrag

RUT-avdraget innebär att du får dra av 50% av arbetskostnaden för flytt och flyttstädning, vilket innebär lägre kostnad. Från januari 2021 höjdes maxbeloppet för RUT-avdraget till 75 000 kr per person och skatteår.

Försäkringar för flytt

För att skydda dina ägodelar vid flytt är det viktigt att ha rätt försäkringar. Många flyttfirmor har försäkringar som täcker skador eller förlust av föremål under flytten. Bekanta dig med villkoren och se till att du har tillräckligt skydd.

Extra tjänster och avgifter

Flyttstädning och magasinering

Att anlita en flyttfirma för flytthjälp inkluderar ofta en mängd extra tjänster, som kan påverka det totala priset. Flyttstädning är en sådan tjänst som kan innebära en extra kostnad. Många flyttfirmor erbjuder även magasinering av dina tillhörigheter under en period. Priser på magasinering beror på storleken på utrymmet som behövs och tid som dina saker är i förvaring.

Många flyttfirmor erbjuder även packhjälp och transport av specialföremål som kassaskåp och piano. Dessa tjänster kan kosta extra beroende på föremålets vikt och storlek. Tänk på att priset för en flyttfirma kan variera beroende på antal kvadratmeter som ska flyttas.

Avstånd och tillstånd

Avståndet mellan din gamla och nya bostad påverkar priset på flytthjälpen. Längre avstånd kan medföra högre kostnader då det innebär mer tid och bensinkostnader för lastbilen. Dessutom kan vissa områden kräva särskilda tillstånd för att en flyttfirma ska kunna utföra tjänsten. Dessa tillstånd kan medföra ofta extra avgifter.

Vad är RUT-avdrag?

RUT-avdrag är en skattereduktion som du kan få när när du anlitar exempelvis en flyttfirma eller städfirma, vilket betyder att du kan få ett prisavdrag på 50% av arbetskostnaden.

Finns det flyttfirmor med fast pris?

Ja, vissa flyttfirmor erbjuder fast pris i samband med offerförfrågningar. Detta betyder att du betalar ett förutbestämt pris för hela flytten. Vilken information och vilka villkor som krävs för fast pris kan variera mellan olika flyttfirmor.