Hoppa till innehåll

Hur mycket ska man betala hemma?

År 2024 är det rimligt att betala mellan 2 500 kr och 6 000 kr per månad beroende på hushållets ekonomiska situation. Här får du veta vilka faktorer som spelar in, och hur du bäst pratar med dina föräldrar om betalningen. Fördelarna med att bo kvar hemma Att stanna hemma efter vuxen ålder kan ge…

Av Petter Alexandersson

År 2024 är det rimligt att betala mellan 2 500 kr och 6 000 kr per månad beroende på hushållets ekonomiska situation. Här får du veta vilka faktorer som spelar in, och hur du bäst pratar med dina föräldrar om betalningen.

Innehållsförteckning

Fördelarna med att bo kvar hemma

Att stanna hemma efter vuxen ålder kan ge flera fördelar, både för din plånbok och ditt personliga liv.

Ekonomiska fördelar

 • Spara till kontantinsats: Att bo kvar hos föräldrarna ger dig möjligheten att avsevärt öka ditt sparande, speciellt för en betydande framtida utgift som en kontantinsats för en bostad.
 • Lägre månadskostnader: Jämfört med att bo på egen hand, innebär att bo hemma normalt mycket lägre utgifter för boende och livsmedel.
 • Planera framtiden: Med färre ekonomiska bekymmer ges du mer tid och resurser att strategiskt planera din ekonomiska framtid.

Personliga fördelar

 • Tid med familjen: Boende hemma möjliggör för mer kvalitetstid tillsammans med familjemedlemmarna.
 • Mindre ansvar och stress: Du får chansen att leva med mindre personligt ansvar och därigenom mindre stress, vilket kan vara fördelaktigt under till exempel studietiden eller vid starten av din karriär.
 • Stöd och råd: Att ha dina föräldrar nära ger dig tillgång till ovärderligt stöd och rådgivning i vardagliga situationer samt viktiga livsbeslut.
Vad ska man betala hemma

Hur bestämmer man vad som är en rimlig summa?

Att bestämma en rimlig betalning för boende hemma hos föräldrarna involverar flera viktiga överväganden, bland annat hushållsbudget, inkomst, och värdet på bostaden.

Faktorer att ta hänsyn till

 • Dina föräldrars kostnader: Se till att dina betalningar speglar dina föräldrars utgifter för boendet. Dessa kan inkludera allt från boendekostnader till mat och allmänna hushållsutgifter.
 • Din inkomst: Din bidragsnivå bör vara proportionell mot din inkomst så att det är en rättvis summa och lämnar utrymme för dina egna sparmål och utgifter.
 • Din ålder och levnadsstandard: Ju äldre du är, desto mer kan det förväntas att du bidrar. Detta tar också hänsyn till om du använder hushållets resurser i högre utsträckning.
 • Värdet på bostaden: I områden där bostadskostnaderna är höga kan det vara rimligt att din betalning reflekterar detta, speciellt om du skulle haft svårt att hitta motsvarande boende till samma pris på egen hand.

Exempel på beräkningsmodeller

 • Procentandel av hushållsbudgeten: Du kan betala en del av de totala hushållskostnaderna, baserat på hur stor del av resurserna du använder.
 • Fast summa per månad: Ett enkelt sätt är att betala en förutbestämd summa som täcker din del av omkostnaderna.
 • Betalning per rum: Om du använder mer utrymme än andra i bostaden kan det vara rimligt att din betalning är högre, vilket liknar en hyresmodell där avgiften baseras på antalet och typen av utnyttjade rum.

Tips för när du ska med dina föräldrar

Innan du tar upp ämnet om betalning för att bo kvar hemma, se till att du är väl förberedd. Gör en genomgång av din ekonomi och sätt upp en budget som inkluderar en lämplig summa för hushållskostnader. Detta visar att du tar ansvar och förstår värdet av det som erbjuds.

En viktig del av samtalet är att förklara dina framtidsplaner. Berätta om dina mål, såsom vidare studier eller sparande till egen bostad. Detta hjälper dina föräldrar att se din situation och kan möjliggöra en mer förstående diskussion.

Att vara respektfull är grundläggande under hela samtalet. När dina föräldrar framför sina tankar, visa uppriktigt intresse och lyssna aktivt. Om det finns olika åsikter, var öppen för att hitta en medelväg som tillfredsställer båda parter.

Efter att ni enats om en summa och vilka kostnader det täcker, formulera en överenskommelse. Detta bör inkludera:

 • Summan du ska betala varje månad
 • Vad denna betalning innefattar (ex. mat, hyra, el)
 • Dina ansvarsområden i hushållet
 • Eventuella andra relevanta detaljer